OBOZNÁMENIE SA S PROJEKTOM (ÚČEL ŠPECIÁLNEHO KONTAJNERA A JEHO ŠPECIFIKÁCIE)

Po úvodnom kontakte nasleduje ďalšia výmena informácií ohľadom účelu špeciálneho kontajnera. Potenciálny zákazník poskytne v tejto fáze informácie ohľadom rozmerov a požadovaných špecifík technologického kontajnera. Následne prebehne diskusia, po ktorej navrhneme predbežné riešenia a získame všetky potrebné informácie na prípravu ponuky technologického kontajnera. 

Preto je potrebné vedieť:

  • účel technologického kontajnera
  • požadované rozmery
  • záťaž technologického kontajnera
  • potreby certifikácie
  • stupeň antikoróznej ochrany
  • protipožiarne a hluk tlmiace vlastnosti