PREBIERKA ŠPECIÁLNEHO KONTAJNERA

Posledná fáza výroby technologického kontajnera. Zákazník je vždy prizvaný k osobnej prebierke
technologického kontajnera pred jeho transportom. 

V tomto kroku vykoná zákazník vlastnú kontrolu:

  • meraním celkových rozmerov špeciálneho kontajnera
  • meraním pozícií všetkých otvorov a prípravkov technologického kontajnera
  • meraním hrúbok aplikovanej farby a sú mu doručené všetky požadované dokumenty ako napríklad:
  • posledná úprava výkresov špeciálneho kontajnera
  • technické listy
  • certifikáty technologického kontajnera