KOMPLETÁŽ

Okrem výroby technologických kontajnerov, GD-con ponúka možnosť úplnej kompletáže komponentov do technologických modulov v rámci našich výrobných priestorov. Výhodou tejto možnosti je časová efektivita, nákladová efektivita a možnosť ďalších úprav technologického kontajnera. 

Podľa požiadaviek zákazníka, vieme ponúknuť:

  • inštaláciu rack-ov
  • inštalácia generátorov
  • osadenie klimatizácií
  • výrobu a inštaláciu rozvádzačov
  • kabeláž a oživenie
  • inštalácia a osadenie technologických kontajnerov v koncovej destinácii