PRÍPRAVA PONUKY

Po predstavení všetkých špecifík špeciálneho kontajnera a získaní dôležitých detailov, je ďalším krokom v procese návrhu a výroby technologického kontajnera, príprava ponuky. V tejto fáze potenciálny zákazník obdrží ponuku na technologický kontajner so všetkými prvkami a detailmi podľa jeho požiadaviek. Následne sa potenciálny zákazník oboznámi s ponukou spolu s jej návrhmi. Tento proces sa opakuje až kým je zákazník spokojný s konečným návrhom na výrobu technologického kontajnera. 

V tomto kroku musia byť definitívne známe:

  • rozmery špeciálneho kontajnera
  • rozmiestnenie záťaže vo vnútri technologického kontajnera
  • izolovanie technologického kontajnera
  • termín dodania
  • CSC alebo DNV certifikácia
  • Stupeň lakovanie podľa ISO 12944