DOKUMENTÁCIA/KONTROLA KVALITY ŠPECIÁLNEHO KONTAJNERA

Počas celej fázy výroby špeciálneho kontajnera prebieha niekoľko kontrol kvality. Každá individuálna fáza výroby špeciálneho kontajnera musí byť ukončená kontrolou kvality pred začatím novej výrobnej fázy. To poskytuje solídny základ pre vysoký štandard vyhotovenia a kvality. 

Kvalita výroby technologických kontajnerov je garantovaná vykonávaním a dodaním:

  • technických výkresov technologického kontajnera
  • protokolu o vykonaní kontroly všetkých detailov
  • celkové hodnotenie vyhotovenia interiéru a exteriéru technologického kontajnera
  • technických listov
  • bezpečnostných kariet
  • lakovacieho protokolu