POPREDAJNÉ SLUŽBY

Napriek tomu, že prebierka technologického kontajnera je posledný krok v celkovom procese návrhu a výroby špeciálneho kontajnera, považujeme ju len za začiatok ďalšej spolupráce so zákazníkom. Naša angažovanosť v celom procese návrhu a výroby technologického kontajnera nekončí odovzdaním špeciálneho kontajnera zákazníkovi, ale ďalej pokračuje úzkou spoluprácou pri: 

  • preprave špeciálnych kontajnerov
  • inštalácií technologického kontajnera
  • montáž prídavných zariadení
  • poskytovaním informácií o údržbe
  • výrobou a dodaním náhradných dielov
  • inšpekcii kontajnera po niekoľkoročnom užívaní