Kompletáž

Okrem výroby technologických kontajnerov, GD-con ponúka možnosť úplnej kompletáže.

Dizajn a konštrukcia

Popri samotnej výrobe poskytujeme kompletné služby spojené s výrobou a dodaním kontajnerov.

Projekty

Výroba nadrozmerných a atypických kontajnerov na zákazku.

Prvotný kontakt so zákazníkom

Táto fáza je charakteristická prvotným telefonickým alebo e-mailovým kontaktom so zákazníkom.

Oboznámenie sa s projektom

Po úvodnej diskusii nasleduje ďalšia výmena informácií ohľadom účelu špeciálneho kontajnera.

Príprava ponuky

Po predstavení všetkých špecifík špeciálneho kontajnera a získaní dôležitých detailov.

Návrh špeciálneho kontajnera v 3D programe

V tejto fáze sa pripraví 3D model špeciálneho kontajnera s presnými rozmermi a umiestnením jednotlivých prvkov.

Výroba špeciálneho kontajnera

V okamihu keď sa ukončia prípravné kroky, nastáva fáza výroby.

Dokumentácia/kontrola kvality špeciálneho kontajnera

Počas celej fázy výroby špeciálneho kontajnera prebieha niekoľko kontrol kvality.

Prebierka špeciálneho kontajnera

Posledná fáza výroby technologického kontajnera.

Popredajné služby

Konečná fáza procesu návrhu a výroby technologického kontajnera.