NÁVRH ŠPECIÁLNEHO KONTAJNERA V 3D PROGRAME

Toto je posledný prípravný krok pred začatím samotnej výroby, vzhľadom na to, že 3D model špeciálneho kontajnera slúži ako základný kameň pre výrobu. 3D model špeciálneho kontajnera je taktiež zaslaný zákazníkovi na schválenie. 

V tejto fáze sa pripraví 3D model špeciálneho kontajnera s presnými rozmermi a umiestnením jednotlivých prvkov špeciálneho kontajnera ako sú:

  • otvory špeciálneho kontajnera
  • dvojitá podlaha
  • Roxtec rámy
  • vzduchotechnika
  • žalúzie
  • niky
  • dvere
  • iné požiadavky výbavy podľa potrieb zákazníka