• image
  • image
  • image
  • image
  • image

KONTAJNER Con2 20ft

Technologické kontajnery pre námorné plošiny. Projekt obsahujúci viacero typov 20ft (6×2,4×2,9)m novopostavených kontajnerov umiestnených na mori. Tieto špeciálne kontajnery slúžia ako generátor a rozvádzače pre ťažobné námorné plošiny. Vzhľadom na korozívne prostredie, v ktorom sa
kontajnery nachádzajú, veľký dôraz bol kladený na lakovanie týchto technologických kontajnerov. Najvyššie lakovanie C5M v RAL 3002 odtieni, bolo nanášané pod dozorom nezávislého FROSIO inšpektora. Špeciálny kontajner obsahuje rám pre batérie, ktorý bol lakovaný špeciálnou farbou odolnou voči kyseline. Strop technologických kontajnerov je vybavený špeciálnymi káblovými rebríkmi, podľa požiadaviek klienta.