• image
  • image
  • image
  • image
  • image

KONTAJNER Qatar

Kontajnery pre datacentrum zložené z dvoch kusov IT modulu a 1 ks Power modul. Kontajnery sú navzájom prepojené a tvoriace tak jeden celok. Väčšie IT moduly majú veľkosť 18m x 3,5m x 3,45 m. Menší, prepojovací Power modul je 12m dlhý, 2,5m široký a 3,45 m vysoký. Všetky moduly sú vybavené protipožiarnou izoláciou so 60 min. odolnosťou a aj spojovacie miesta sú spojene špeciálnym nehorľavým segmentom s certifikovanou 60 min. požiarnou odolnosťou. Kontajnery sú z hladkého plechu opláštené a lakované do púštneho prostredia v bielej farbe. Voda zo striech je evakuovaná špeciálnymi zvodmi po bokoch špeciálnych kontajnerov. IT moduly kontajnerov majú deliacu priečku oddeľujúcu IT priestor kontajnera od napájacej časti a klimatizačnej. Klimatizačná časť je súčasťou datacentrum kontajnera a nachádza sa v zadnej, voľne vetranej časti. Všetky časti špeciálnych kontajnerov spĺňajú veľmi prísne bezpečnostne predpisy na ochranu vstupu do kontajnerového celku.