• image
  • image
  • image
  • image
  • image

KONTAJNER NATO

Novo postavený technologický kontajner pre datacentrum. Tento 20ft špeciálny kontajner je kompletne izolovaný a lakovaný do C5 prostredia. Na dlhej stene kontajnera sa nachádzajú kontajnerové dvere kvôli inštalácií a osadeniu technológií. Interiér je vybavený C-profilmi na ďalšiu montáž zariadení.